کوهنوردی

سفرنامه صعود به قله تریشوم ماسوله [تصاویر+ویدئو+ترک مسیر]

کلبه قرمز در مسیر قله تریشوم

سفرنامه صعود به قله تریشوم

۵ شهریور ۱۴۰۰ بود که ساعت ۴ صبح سفر را برای صعود به قله تریشوم ماسوله از رشت آغاز کردیم. تعداد ما ۱۳ نفر بود و نزدیک ساعت ۵.۳۰ صبح بود که از روستای زودل، ابتدای مسیر قله، آماده شروع حرکت شدیم. ارتفاع منطقه شروع حدود ۷۰۰ متر بود.

هنوز خواب در چشمها دیده میشد. با حالتی خواب آلود و کم سروصدا بند پوتین ها را سفت می کردیم و باتوم ها را تنظیم می کردیم. لیدر شروع به صحبت کرد. بعد از چند دقیقه صحبت و  اطلاعات تخصصی درباره مسیر، حرکت کردیم. هوا هنوز روشن نشده بود و با نور هدلایت یکی دو نفر از همنوردان، مسیر را ادامه می دادیم.

پیش بینی آب و هوا در نرم افزارهای موبایلی، آب و هوای گرم را نشان می داد. حتی در ساعت ۶ صبح هم می توانستیم گرما و شرجی هوای آن روز را احساس کنیم.

در گذر از روستای زودل سعی کردیم تا کم سروصدا از روستا عبور کنیم تا مزاحمت برای اهالی در صبح ایجاد نکنیم. بعد از روستا وارد پاکوب و منطقه جنگلی شدیم. مسیر دره ای با درخت های متراکم. البته که در این مسیر به دلیل تلاقی درخت و رودخانه، شرجی هوا بالا بود و عرق کردن از همان ابتدای مسیر آغاز شد.

ایستگاه اول برای صرف صبحانه

بعداز گذشت ۱ ساعت از پیمایش نیاز بود تا انرژی لازم برای ادامه مسیر را دریافت کنیم. هوا هم روشن شده بود و خواب هم کم کم بعد از دیدن روشنایی از سرها می پرید. پس تصمیم به ماندن در مسیر و خوردن صبحانه گرفتیم. بعد از صرف صبحانه که در حدود نیم ساعت طول کشید، پیمایش را دوباره آغاز کردیم. هدف اول ما رسیدن به منطقه خالع بود. تا این منطقه حدود ۲ ساعت پیمایش نیاز داشتیم. شیب مسیر تا منطقه خالع زیاد بود و این باعث کاهش سرعت حرکت میشد. کم کم از دره دور می شدیم و مناظر اطراف قابل مشاهده بود. مناظری از کوههای انبوه از درخت. از طرفی با افزایش ارتفاع از حالت شرجی هوا کاسته میشد و کم کم وزش باد را احساس می کردیم.

رسیدن به منطقه خالع

بعد از گذر از شیب های تند مسیر، حدود ساعت ۸.۱۵ بود که به خالع رسیدیم. خالع در زبان تالشی به معنای شاخه درخت است. در آنجا از تراکم درخت ها کاسته میشد و منطقه حالت ییلاقی داشت. حدود ۳ یا ۴ کلبه چوبی در آنجا دیده می شد. منطقه بر روی یال کوچکی قرار گرفته و مناظر زیبایی از کوههای اطراف دیده می شد. نمای قله تریشوم نیز از آن منطقه مشخص بود. بعد از استراحتی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای، کم کم باید آماده حرکت می شدیم. اولین چشمه مسیر در آن منطقه بود. پس بطری های آب را برای ادامه سفر پر کردیم و آماده حرکت شدیم.

در ویدئو زیر این منطقه زیبا را می توانید مشاهده کنید.

اولین چشمه مسیر در منطقه خالع
اولین چشمه مسیر در منطقه خالع

شیب تند تا سنگ بزرگ

آفتاب کم کم بالا می آمد و انتظار روزی گرم را برآورده می کرد. از خالع تا رسیدن بر روی یال یا همان سنگ بزرگ، شیب بسیار تندی در پیش داشتیم. اما مزیت آن مسیر این بود که همچنان پوشش جنگلی داشت و این کمک می کرد تا از نور آفتاب و گرما تا رسیدن به روی یال در امان باشیم.

وارد جنگل شدیم و شیب مسیر از همان ابتدا آغاز شد. چندین مرتبه هر چند دقیقه یکبار برای گرفتن نفسی دوباره و رفع خستگی ، در مسیر برای یک یا دو دقیقه توقف داشتیم. باد خنکی می وزید و آن باد خنک برای کم کردن دمای بدن واقعا نیاز بود.

تا سنگ بزرگ که ابتدای مسیر یال بود نیاز داشتیم تا شیب شدید را تحمل کنیم. بعد از رسیدن به سنگ بزرگ، یکی دیگر از شیب های تند مسیر را پشت سر گذاشته بودیم. دوباره استراحتی چند دقیقه ای کردیم. سنگ بزرگ منظره فوق العاده ای داشت. تصمیم گرفتیم چند عکس با آن سنگ بزرگ و مناظر اطراف آن بگیریم.

منظره اطراف سنگ بزرگ
منظره اطراف سنگ بزرگ

مسیر زیبای یال تا قله تریشوم

از سنگ بزرگ مسیر یال شروع می شد و مناظر دور و اطراف و کوهها به خوبی دیده می شد. بعد از عکاسی و چند دقیقه استراحت، مسیر را ادامه دادیم. هدف رسیدن به چشمه بعدی بود که حدود ۲ ساعت با ما فاصله داشت. بعد از چشمه نیز کلبه قرمز رنگی بود که از دور مشخص بود. مسیر یال پستی بلندی هایی داشت اما شیب تندی در مسیر نداشتیم و با سرعت بیشتری به سمت چشمه حرکت می کردیم. در دور و اطراف کوهها، ابرهایی ظاهر میشد و گاهی آفتاب به پشت ابر می رفت و ما از سایه ایجاد شده استفاده می کردیم. دورتا دور قله تریشوم را ابر گرفته بودیم. مشخص بود بر روی قله هوای مه آلود داریم.

مسیر یال و ابرهای بر روی قله تریشوم
مسیر یال و ابرهای بر روی قله تریشوم

چشمه دوم مسیر

تا رسیدن به چشمه به دلیل گرمای هوا بطری های آب کم کم خالی می شد. به چشمه رسیدیم و شروع به پر کردن بطری های آب و زدن آب به سر و صورت برای خنک شدن کردیم. مقداری تنقلات خوردیم و سعی کردیم استراحت خوبی داشته باشیم چون شیب تند بعدی برای رسیدن به قله، بعد از چشمه آغاز می شد.

چشمه دوم مسیر
چشمه دوم مسیر

کلبه قرمز و شیب آخر تا رسیدن به قله تریشوم

این شیب آخر ما بود و بعد از آن وارد یال می شدیم و به قله می رسیدیم. این مسیر از کنار کلبه قرمز شروع می شد. کم کم شروع به حرکت کردیم. از چشمه تا قله تقریبا ۲ ساعت پیمایش داشتیم. شیب مسیر از شیب خالع تا سنگ بزرگ کمتر بود، اما مسیر طولانی تر بود. تقریبا هر ۲۰ دقیقه استراحت کوتاهی داشتیم و دوباره ادامه مسیر می دادیم. هوا ابری شده بود و باد خنکی در طول مسیر می وزید. انتظار همچین هوای خنکی در میانه تابستان نداشتیم و خنکی مسیر از خستگی کم می کرد.

فاصله بین اعضای گروه در گذر از شیب تند کمی زیاد شده بود. به یال رسیدیم و از دور تابلوی قله که دو نفر در حال عکس گرفتن با آن بودند مشخص می شد. سختی های مسیر را پشت سر گذاشته بودیم و مسیری با شیب بسیار ملایم و در بعضی جاها مسطح تا قله داشتیم.

کلبه قرمز در مسیر قله تریشوم
کلبه قرمز در مسیر قله تریشوم

رسیدن به قله تریشوم

حدود ساعت ۱۲.۴۰ بالاخره به قله تریشوم رسیدیم و کم کم مابقی اعضای گروه هم می رسیدند. همگی خوشحال بودیم چون برای رسیدن به قله، مسیر سختی پشت سر گذاشته بودیم و بالاخره به هدف رسیده بودیم. به دلیل مه و ابر، منظره های زیبای اطراف مشخص نبود اما از طرفی هم از تابش خورشید در ظهر در امان بودیم و هوای خنکی ایجاد شده بود.

تصمیم گرفتیم صرف نهار را بر روی قله داشته باشیم و استراحت کنیم. به دلیل رسیدن در تایم برنامه ریزی شده به روی قله، استراحت بیشتری کردیم و بعد از صرف نهار و استراحت طولانی و گرفتن عکس های انفرادی و گروهی بر روی قله، ساعت ۱۳.۳۰ آماده حرکت به سمت پایین شدیم.

تابلو قله تریشوم
تابلو قله تریشوم

زمان برگشت

باتوم ها را برای مسیر برگشت بلندتر کردیم. حالا زمان برگشت رسیده بود و باید کل مسیر را باز می گشتیم. از اینجای مسیر سختی بالا آمدن را نداشتیم و با سرعت بیشتری به سمت پایین حرکت می کردیم. دوباره برای پر کردن بطری های آب خالی شده به سمت چشمه قبلی رفتیم و بطری ها را پر کردیم. دیگر مثل رفت استراحت نمی کردیم و با سرعت بیشتری به سمت پایین می رفتیم.

غذا دادن به حیوانات در مسیر

سگ های گله در مسیر، برای گرفتن غذا به سمت ما می آمدند. ما نیز نان و غذاهایی که ممکن بود اضافه باشند را به سگ ها می دادیم. این کار یکی از لذت بخش ترین کارها در کوهنوردی است. در پایین ویدئو غذا دادن به حیوانات را می توانید مشاهده کنید.

عکاسی دوباره با سنگ بزرگ

این بار در مسیر برگشت مدت زمان بیشتری در کنار سنگ بزرگ استراحت کردیم و از مناظر زیبای اطراف لذت بردیم. البته که با هنرنمایی دوستان همنورد چند تصویر زیبا با سنگ بزرگ ثبت کردیم.

گرفتن عکس با سنگ بزرگ
گرفتن عکس با سنگ بزرگ

سرپایینی های مداوم تا انتهای مسیر

از سنگ بزرگ تا خالع برای گذر از شیب تند در سرپایینی، کار سختی داشتیم. کم کم احساس می کردیم که زانوها خسته شده اند و انرژی ها کمتر می شد. شیب تند مسیر، فرود را کندتر می کرد و مجبور به استراحت بیشتر در طول مسیر می شدیم. کم کم به خالع رسیدیم. ساعت حدود ۴.۳۰ بعد از ظهر بود. آن منطقه کمی مسطح بود و به زانوها بعد از گذر از شیب تند، استراحتی می داد. کوله ها را بر روی زمین گذاشتیم و بطری های آب را دوباره پر کردیم. علارغم اینکه هوای بسیار یاری کرد و باد خنکی در طول مسیر داشتیم، اما تشنگی و گرما همچنان همراه ما بود.

بعد از استراحتی چند دقیقه ای به سمت روستای زودله، روستایی که از آن حرکت را آغاز کرده بودیم راهی شدیم. شیب تند دیگری برای فرود در پیش داشتیم. خستگی در پاها و زانوها مشهود بود. فرود به کندی انجام می شد. تعداد دفعات بیشتری در طول مسیر استراحت می کردیم. کوله ها را بر روی زمین می گذاشتیم و کمی می نشستیم تا فشار از روی زانوها برداشته شود و دوباره حرکت می کردیم. با نزدیک شدن به دره، دوباره شرجی هوا بیشتر می شد اما چیزی از مسیر نمانده بود.

رسیدن به روستای زودله

سرانجام در ساعت ۶.۳۰ غروب به انتهای مسیر رسیدیم. روز سختی پشت سر گذاشته بودیم. تصمیم گرفتیم تا آبی به پاها بزنیم تا خستگی مسیر فراموش شود. کفش ها را در آوردیم و وارد رودخانه شدیم. آب خنک تمام خستگی های جمع شده در پایمان را می شست و خنکی آب دمای بدن را کم می کرد.

روز زیبای دیگری در طبیعت گذارنده بودیم. روزی که زیبایی های دیگری از کوهستان دیده بودیم. با چالش های همیشگی آن روبه رو شده بودیم و به سلامت به انتهای مسیر رسیده بودیم.

درباره قله

درباره قله زیبای تریشوم

ارتفاع قله تریشوم

قله تریشوم یکی از قله های معروف ماسوله گیلان است. به دلیل شباهت ظاهری آن با قله دماوند، به دماوند گیلان نیز معروف است. شروع آن از روستای زودل نرسیده به ماسوله است. ارتفاع محل استارت تقریبا ۷۰۰ متر و ارتفاع قله ۲۴۶۰ متر می باشد.

سختی مسیر

از منطقه استارت تا قله تریشوم حدود ۱۷۶۰ متر باید ارتفاع بگیرید. این مقدار ارتفاع برای کوهنوردی یک روزه زیاد است. علاوه بر آن شیب مسیر تندی دارد و به دلیل طولانی بودن مسیر، در فرود واقعا نفس گیر است. پیشنهاد می شود در تایم های ابتدایی صبح کوهنوردی را آغاز کنید.

طبیعت زیبا و تنوع مسیر

مسیر قله تریشوم زیبایی های بسیاری دارد. آغاز آن از دره است. با افزایش ارتفاع کوههای زیبای اطراف مشخص می شود و مناظر فوق العاده ای دارد. می توان گفت یک سوم مسیر آن جنگلی است. سنگ بزرگی در مسیر خود دارد که محل مناسبی برای ثبت عکس یادگاری است. یال زیبایی در طول مسیر دارد. پاییز این قله به دلیل داشتن مسیر جنگلی بسیار زیباست. در انتهای مقاله در بخش گالری تصاویر چند تصویر از پاییز نیز قرار داده شده است.

فاصله مناسب چشمه ها

دو چشمه در فاصله بسیار مناسبی از هم قرار دارند. این امکان کمک می کند تا به مقدار فاصله دو چشمه، آب همراه خود داشته باشیم و کوله را با آب زیاد سنگین نکنیم.

دانلود ترک مسیر قله تریشوم ماسوله

ترک مسیر زیر را می توانید دانلود و برای صعود به قله تریشوم استفاده کنید. در این ترک دو چشمه مسیر مشخص شده است. این فایل در فرمت gpx می باشد.

دانلود ترک قله تریشوم ماسوله

نمای کلی نقشه مسیر که از گوگل ارث به دست آمده است به شکل زیر است:

نمای کلی مسیر قله تریشوم از گوگل ارث
نمای کلی مسیر قله تریشوم از گوگل ارث

گالری تصاویر و ویدئو

گالری تصاویر از مسیر قله تریشوم در فصل های مختلف

در زیر چند عکس از فصل های مختلف تریشوم ماسوله قرار داده شده که مشاهده می فرمایید.

فصل بهار تریشوم
فصل بهار تریشوم
فصل پاییز در منطقه خالع
فصل پاییز در منطقه خالع
فصل پاییز در مسیر تریشوم
فصل پاییز تریشوم
فصل پاییز تریشوم
کلبه قرمز و دریای ابر
نمای قله گردسایه و شاه معلم از قله تریشوم
نمای قله گردسایه و شاه معلم از قله تریشوم
گله بزها در مسیر تریشوم
گله بزها در مسیر تریشوم

ویدئوهایی از قله تریشوم ماسوله

در این ویدئو شما مناظری از کوههای اطراف قله مشاهده می کنید. این ویدئو مربوط به تابستان سال ۹۸ می باشد.

در مسیر برگشت از ماسوله به سمت خانه های پایین قله رفتیم. در آنجا روستاییان برای چرا گوسفند و بزهایشان در فصل بهار و تابستان به این منطقه می آیند. در این ویدئو مناظر زیبایی از دریایی ابر را مشاهده می کنید. ویدئو مربوط به سال ۹۸ می باشد.

تشکر و قدردانی

تشکر از عوامل اجرا و همنوردان

تشکر از همنوردان گروه کوهنوردی خزر رشت که با نظم و هماهنگی عالی این برنامه را اجرا کردند. تشکر از لیدر گروه کوهنوردی خزر آقای ولی پور که با دانش و تجربه بالا خودشون به اجرای هرچه بهتر برنامه کمک کردند. در زیر لیست افراد حاضر در این برنامه قرار داده شده است:

 • علی ولی پور (سرپرست)
 • هومان تکبیری
 • محبوبه حسن زاده
 • مصطفی ییلاق دوست
 • یاشار پورهاشم
 • آقای سپاهی
 • آقای امیدی
 • سایر محمدی
 • نواب قربان پور
 • فرید متقی (جلودار)
 • رویا یوسفی
 • محمد بخشی زاده
 • مهرداد مودبی (عقب دار)

آدرس کانال تلگرام گروه خزر رشت: khazar_group

آدرس صفحه اینستاگرام گروه: khazar_group

تشکر ویژه از عزیزانی که در تکمیل این مقاله یاری رسان بودند

تشکر ویژه از عزیزانی که با با دانش فنی و اطلاعات خود و همچنین تصویر و ویدئو در زمینه تکمیل این مقاله یاری رسان بودند.

آقای ولی پور

آقای فرید متقی

خانم سمانه علیزاده

آقای امیر غفارنژاد

مهدی حسن زاده

نیما شفیعی

با کلیک بر روی نام دوستان می توانید به صفحه اینستاگرام این عزیزان متصل شوید.

سخن پایانی نویسنده

در پایان امیدواریم تا با مطالعه این مقاله اطلاعات مناسبی از این قله زیبا کسب کرده باشید. سعی کردیم تا در حد توان اطلاعات و تصاویر و ویدئوهای کاربردی برای آشنایی بیشتر با این قله زیبا را تهیه و به نمایش بگذاریم. البته که این اتفاق بدون یاری دوستانی که نام آنها ذکر شد ممکن نبود. حتما تجربیات خود در صعود به قله تریشوم ماسوله را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با تکمیل تر کردن اطلاعات این مقاله کمک بیشتری به کوهنوردان و طبیعت دوستان و همچنین لیدرهای گروههای کوهنوردی برای شناخت هرچه بهتر این قله زیبا و سخت کرده باشیم.

نواب قربان پور، مدیر فروشگاه اینترنتی آرنگ استور

یک فکر در مورد “سفرنامه صعود به قله تریشوم ماسوله [تصاویر+ویدئو+ترک مسیر]

 1. فرید متقی گفت:

  عاااالی بود ،از خوندن مطالب لذت بردم ، با آرزوی موفقیت 🌹🌹🌹

  1. admin گفت:

   ممنون از شما فرید جان
   ممنون از همکاریتون در تکمیل مقاله

 2. ملیسا اسماعیلی گفت:

  خیلی خوب بود

  1. admin گفت:

   مرسی از لطفتون
   ممنون که مطالعه کردید

 3. مهدی حسن زاده گفت:

  جذاب و مفید 👍👍

  1. admin گفت:

   مرسی مهدی جان

 4. محبوبه حسن زاده گفت:

  واقعا عاالی بود آقا نواب عزیز
  بی شک با خوندن مقاله دوباره خاطرات اون روز زنده شد برام
  روز فوق العاده ای بود
  سلامت و برقرار باشی همنورد گرامی

  1. admin گفت:

   مرسی خانم حسن زاده
   لطف دارید
   در کنار شما همنوردان خوب این روزهای فوق العاده ساخته میشه

 5. Kloiv گفت:

  Thank you, your site is very useful!

  1. admin گفت:

   It’s my pleasure

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =